วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบประมาณการทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TFRS9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบประมาณการทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TFRS9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,998,325.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content