วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน และกำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน และกำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,100,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,008,755.00

วันที่ประกาศ : 21 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content