วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างการทำธุรกิจของธนาคารออมสิน เพื่อรองรับ Digital Business and FinTech โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างการทำธุรกิจของธนาคารออมสิน เพื่อรองรับ Digital Business and FinTech โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content