วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,630,989.28

วันที่ประกาศ : 4 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content