วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณหนี้สินประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณหนี้สินประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,123,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,122,369.28

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content