วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO IEC 27001 ระบบ CBS ระบบ MyMo สำหรับปี พ.ศ. 2566-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO IEC 27001 ระบบ CBS ระบบ MyMo สำหรับปี พ.ศ. 2566-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content