วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018 (OHS) ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018 (OHS) ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,192,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,192,101.41

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content