วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

39,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

39,600,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร