วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา Cyber Security Assessment โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา Cyber Security Assessment โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

30,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,999,554.55

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content