วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,471,448.40

วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content