วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสภาพการขายฝากที่ดิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสภาพการขายฝากที่ดิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,160,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,160,000.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร