วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานธุรกิจ เชิงลึก (Due Diligence) ด้านกฎหมาย เพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานธุรกิจ เชิงลึก (Due Diligence) ด้านกฎหมาย เพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ

วงเงินงบประมาณ

3,004,620.73

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,004,620.73

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content