วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำกรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) การทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wide BCP Testing Exercise) ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำกรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) การทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wide BCP Testing Exercise) ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

7,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,306,833.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content