วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

7,689,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,604,776.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content