วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาประเมินและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาประเมินและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

850,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

849,487.50

วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content