วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

40,000,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร