วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบยุทธศาตร์และการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบยุทธศาตร์และการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,931,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,506,952.50

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content