วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และจัดทำรายงานการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2564

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และจัดทำรายงานการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2564

วงเงินงบประมาณ

1,769,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,769,674.51

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร