วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

7,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,848,280.75

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content