วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลประชาชนฐานรากเชิงปริมาณเพื่อจัดทำดัชนีประชาชนฐานราก ปี 2564

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลประชาชนฐานรากเชิงปริมาณเพื่อจัดทำดัชนีประชาชนฐานราก ปี 2564

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

998,164.08

วันที่ประกาศ : 11 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร