วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคภนวณการด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคภนวณการด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

17,917,479.66

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

17,917,479.66

วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content