วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลเงินกองทุน(ICAAP) และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลเงินกองทุน(ICAAP) และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content