วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

856,428.96

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

856,428.96

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร