วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหา Insight และแนวโน้มความต้องการของลูกค้า สำหรับพัฒนาและปรับปรุง Digital Banking Product ของธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหา Insight และแนวโน้มความต้องการของลูกค้า สำหรับพัฒนาและปรับปรุง Digital Banking Product ของธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content