วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับระบบบริหารงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับระบบบริหารงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content