วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของลูกค้าธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก “

“ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของลูกค้าธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content