วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (ข้อมูลตั้งต้นสำหรับการทบทวนและจัดทำแผนแม่บท) โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (ข้อมูลตั้งต้นสำหรับการทบทวนและจัดทำแผนแม่บท) โดยวิธีตกลง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content