วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ยี่ห้อ WINCOR NIXDORF PROCASH 280 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ยี่ห้อ WINCOR NIXDORF PROCASH 280 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

607,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

607,500.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content