วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ยี่ห้อ WINCOR NIXDORF PROCASH 280 โดยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลาง จ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ยี่ห้อ WINCOR NIXDORF PROCASH 280 โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

585,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

585,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร