วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,752,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,752,000.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content