วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำเข็มกลัดรางวัลโครงการ ให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างทำเข็มกลัดรางวัลโครงการ ให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,125,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,780,096.00

วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content