วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างทำเสื้อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการ MyMo ALLY สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ Mobile Banking และหน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างทำเสื้อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการ MyMo ALLY สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ Mobile Banking และหน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

144,450.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร