วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 (Sustainability Report)โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 (Sustainability Report)โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,620,000.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร