วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยผู้ประสบภัยหนาว ตามนโยบายธนาคารออมสินในด้านการให้ความช่วยเหลือสังคม โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างทำผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยผู้ประสบภัยหนาว ตามนโยบายธนาคารออมสินในด้านการให้ความช่วยเหลือสังคม โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

297,460.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร