วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างทำปฏิทินชุมชนปี 2560 จำนวน 36,000 ชิ้น ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “
Skip to content