วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างทำนาฬิกาแขวน Bank Agent จำนวน 6,000 เรือน ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างทำนาฬิกาแขวน Bank Agent จำนวน 6,000 เรือน ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

180,000.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร