วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,955,068.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,955,068.60

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content