วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างทำชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น และชั้นเหล็กวางเอกสาร 4 ชั้น โดยวิธีตกลงราคา “
Skip to content