วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าทำแล้วดี จำนวน 1,500 ใบ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าทำแล้วดี จำนวน 1,500 ใบ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

300,000.00

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร