วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งแผ่นอะคูสติกหุ้มผ้าอาคารแอทสาทร ชั้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งแผ่นอะคูสติกหุ้มผ้าอาคารแอทสาทร ชั้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

137,000.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร