วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-90 วัน (DPD 1-90) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-90 วัน (DPD 1-90) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2000000

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content