วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างติดตามหนี้ค้างชำระ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างติดตามหนี้ค้างชำระ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

94,996,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

94,996,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร