วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื้อสารและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื้อสารและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,972,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,972,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร