วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,787,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,787,600.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร