วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างดูแลและบริหารจัดการ Social Media ของฝ่ายธุรกิจปริวรรต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลและบริหารจัดการ Social Media ของฝ่ายธุรกิจปริวรรต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

690,150.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร