วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System: LMS) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System: LMS) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

120,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร