วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 4 ชั้น 8 – 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 4 ชั้น 8 – 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,546,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,546,000.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร