วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดนวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดนวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,854,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,777,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content