วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำและออกแบบนิตยสาร โครงการถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ ปี 2567สำหรับผู้บริหารระดับอำนวยการและผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำและออกแบบนิตยสาร โครงการถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ ปี 2567สำหรับผู้บริหารระดับอำนวยการและผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,332,150.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,332,150.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content