วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,641,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,641,100.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content